Werkkostenregeling Stoelmassages & Yoga

stoelmassage fiscaal aftrekbaar werkkostenregeling - ontspannen op het werk

Dankzij de werkkostenregeling van de belastingdienst mag u als werkgever uw personeel laten profiteren van vergoedingen en verstrekkingen. U kunt als werkgever zelf bepalen wat u onbelast aan uw werknemers vergoedt, geeft of beschikbaar stelt. Denk aan cadeaubonnen, sportabonnementen of kerstpakketten, maar ook stoelmassages en sportactiviteiten als yoga.

Voor een aantal voorzieningen die met het werk of de werkplek te maken hebben, gelden nihilwaarderingen. Deze voorzieningen zijn op € 0 gewaardeerd en daardoor onbelast en komen dus niet ten koste van de vrije ruimte. Dit betekent dat wanneer de stoelmassage op de werkplek wordt aangeboden, over het algemeen de nihilwaardering geldt en soms ook wanneer de massage in de werkruimte thuis wordt gegeven. Echter moet de werkplekvoorziening (de stoelmassage in dit geval) dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het zijn verplichte arbovoorzieningen die voor u rechtstreeks voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet. Het gaat dan kort gezegd om voorzieningen die zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de werknemer.
  • De werknemer gebruikt of verbruikt de voorzieningen (geheel of gedeeltelijk) op de (thuis)werkplek of op een plaats waar u uitvoering geeft aan de Arbeidsomstandighedenwet.
  • U brengt geen kosten ten laste van de werknemer. Oftewel de werknemer mag geen eigen bijdrage betalen voor de voorzieningen. Het uitruilen van een belast loonbestanddeel tegen een onbelaste voorziening (stoelmassage of yoga) wordt in dit verband ook gezien als een eigen bijdrage, zoals bij cafetariaregelingen.

  Daarnaast kunnen werkplaatsvoorzieningen als stoelmassages in individuele situaties mogelijk onder de gerichte arbovrijstelling vallen, wat betekent dat u deze dan wel moet aanwijzen als eindheffingsloon, maar niet ten koste gaan van de vrije ruimte. Voor meer informatie en vragen over de belastingvoordelen verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst, hoofdstuk 22 van het Handboek Loonheffingen 2023 ,de Nieuwsbrief Loonheffingen 2024 of uw boekhouder.

  VITALITEITSDIENST

  Stoelmassage

  VITALITEITSDIENST

  Bedrijfsyoga